Skadeservice

Vi rykker ud med det samme alle ugens dage og døgnet rundt. Vi klarer ikke alene selve
vandskaden, men står også for rapportering og tilbagemelding herunder en digital registrering med
billed-dokumentation. Og vi laver fugtmålinger med det samme, så al dokumentation er i orden. Og
samtidig tager vi kontakt til den skadelidte, så jeres kunde bliver tilfreds.

Lad os være projektleder. Sørge for at klare både selve bygningen og diverse løsøre. Og klare
kontakten til kunden hele vejen igennem. Selvfølgelig også pumpe vandet væk, opsætte affugtere
og stå for nedrivningen af de ting, der er blevet beskadiget. Vi sørger også for at køre tingene væk,
inden der er risiko for skimmelsvamp, for tiden er kostbar. Og vi kan også stå for at opbevare ting på
et lagerhotel. Og ikke mindst sætter vi selvfølgelig en pris på genopbygningen. Opgaven hele vejen
rundt.

Først river vi ned, så bygger vi op igen. Vi påtager os alle opgaverne fra A til Z. Vi er både taksator
og hovedentreprenør. Sørger for prissætning, nedrivning og opbygning. Aflaster simpelt hen
forsikringsselskabet i de spidsbelastningsperioder, som desværre er blevet mere hyppige. Og vi er
ikke tilfredse, før kunden er 100 pct. tilfreds.

Moderne malerarbejde er mere end godt håndværk.

Som et af DK´s største forsikrings-selskaber har vi benyttet firmaet Hoverby til at afhjælpe os med en større mængde forsikrings-skader, primært skybruds-skader i private Nordsjællandske ejendomme.

Hoverby fik opgaverne som total-entrepriser, hvilket vil sige at de varetog kundekontakt, håndtering af skimmel, fugt og affugtnings problematikker.

Genopbygningen af de beskadigede bygningdelsdele blev ligeledes udført af Hoverby og deres samarbejdspartnere. Disse genopbygninger var alle tilbudsarbejder, som Hoverby prissatte for kunder og forsikrings-selskab.

I de ca 80 opgaver, (samlet skadeudgift på ca. 12. mill.) firmaet varetog for os havde ganske få tilbageløb fra vores kunder både hvad angår, kvalitet, kundekontakt og tidsplaner.

Som taksator, tømrer og bygningskonstruktør kan jeg anbefale Hoverby som en seriøs samarbejdspartner i byggebranchen.